Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1º AvaliaciónMartes, 18 de Decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 2 de Abril 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalMartes, 25 de Xuño
(De 11.00 a 14.00)

EDUCACIÓN PRIMARIA


1º AvaliaciónMércores, 19 de Decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 2 de Abril 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalMartes, 25 de Xuño
(De 11.00 a 14.00)

EDUCACIÓN SECUNDARIA E FP BÁSICA


1º AvaliaciónMartes,18 de Decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 2 de Abril 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalMartes, 25 de Xuño
(De 11.00 a 14.00)
Top