Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1º AvaliaciónMartes, 17 de decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 31 de marzo 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalXoves, 25 de xuño
(De 11.00 a 14.00)

EDUCACIÓN PRIMARIA


1º AvaliaciónMércores, 18 de decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 31 de marzo 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalXoves, 25 de xuño
(De 11.00 a 14.00)

EDUCACIÓN SECUNDARIA E FP BÁSICA


1º AvaliaciónMartes,17 de decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 31 de marzo 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalMartes, 25 de xuño
(De 11.00 a 14.00)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


1º AvaliaciónMartes,17 de decembro
(De 16.30 a 18.30)
2º AvaliaciónMartes, 31 de marzo 
(De 16.30 a 18.30)
3º Avaliación e FinalMartes, 25 de xuño
(De 11.00 a 14.00)
Top