Órganos Colexiados

 

Consello Escolar

Consello Escolar

PRESIDENTE
Álvaro Cid Bragado


ENTIDADE TITULAR
Mª Luisa Salinas García
Aranzazu Mendigoechea Anduaga
Mª Luz Grande Blanco


PAIS
Isabel Gómez González
David Gómez Fernández
Roberto González Rodríguez
María Isabel Díaz Grande (ANPA)


PROFESORES
Ledicia Estévez Couceiro
Rut María Chaves Iglesias
Héctor Vilas López
Marco A. Novelle Fernández


PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Mª Ángeles Barreiro Lorenzo


PERSOAL AULA EDUC. ESPECIAL
Andrea Covelo Saavedra


ALUMNOS
Ana Galicia Bernárdez
Paula Pato Gómez

Equipo Directivo

Equipo Directivo

DIRECTORA TITULAR
Mª Luisa Salinas García


DIRECTOR PEDAGÓXICO
Álvaro Cid Bragado


XEFE DE ESTUDOS
Marco Novelle Fernández


COORDINADORA PASTORAL
Mª Luz Grande Blanco


COORDINADOR INFANTIL
Héctor Vilas López


COORDINADORA PRIMARIA
Ledicia Estévez Couceiro


COORDINADORA SECUNDARIA
Salomé Vilachá Fernández


COORDINADORA FP BÁSICA
Belén Girón Vélez

Claustro

Claustro

EDUCACIÓN INFANTIL
Julia Soto Freire (Titora 4º)
Lucía Fernández Constenla (Titora 5º)
Héctor Vilas López (Titor 6º)


EDUCACIÓN PRIMARIA
Ana I. Álvarez Castro (Titora 1º)
Belén Vidal Rodríguez (Titora 2º)
Rut Chaves Iglesias (Titora 3º)
David Manzano González (Titor 4º)
Manuel Martínez Fernández (Titor 5º)
Ledicia Estévez Couceiro (Titora 6º)
Álvaro Cid Bragado
Mª José Vázquez González


EDUCACIÓN SECUNDARIA
Mª Luz Grande Blanco (Titora 1º)
Salomé Vilachá Fernández (Titora 2º)
Patricia Borrajo Zon (Titora 3º)
Concepción Vilachá Fernández (Titora 4º)
Fco. Javier Vázquez Fernández
Marco Novelle Fernández
Florencio Pérez Campos
Mª Teresa Vázquez Rodríguez
Daniel López Ben


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Belén Girón Vélez (Titora 1º)
Mª Carmen Pato Nieto (Titora 2º)
Daniel García Fabello
Salvador Fernández Fernández


DTO. ORIENTACIÓN AULA ED. ESPECIAL
Mª Carmen Fdez. Dopazo (Orientadora)
Andrea Covelo Saavedra (Pedagoga T.)
Sabela Pérez Rguez (Esp. Audic. e Ling.)
Pilar Balvís Sousa
Rut Chaves Iglesias

Top