Titorías 20/21

EN PROCESO DE ELABORACIÓN AS TITORÍAS 2020/2021
 

EDUCACIÓN INFANTIL


 

CURSO TITORES HORARIO CORREO
4º EI Lucía Fernández Constenla Luns de 16:30 a 17:30* luciafdzconstenla@dimaourense.com
5º EI Héctor Vilas López Luns de 16:30 a 17:30* hector@dimaourense.com
6º EI Ana Isabel Álvarez Castro Luns de 16:30 a 17:30* anaialvarezcastro@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Audición e linguaxe Sabela Pérez Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* sabela.al@dimaourense.com

 


EDUCACIÓN PRIMARIA


 

CURSO TITORES HORARIO CORREO
1º EP Iria Fernández Sueiro Luns de 16:30 a 17:30* iria@dimaourense.com
2º EP Belén Vidal Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* vidalrodriguez@dimaourense.com
3º EP Rut Maria Chaves Iglesias Mércores de 16:30 a 17:30* rutmariachaves@dimaourense.com
4º EP David Manzano González Luns de 16:30 a 17:30* davidmanzano@dimaourense.com
5º EP Manuel Martínez Fernández Luns de 16:30 a 17:30* manuel.martinez@dimaourense.com
6º EP Ledicia Estévez Couceiro Mércores de 16:30 a 17:30* lediciaestevez@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Relixión María Luz Grande Blanco Luns de 12:00 a 13:00* grandeblanco@dimaourense.com
Educación Física Fco. Javier Vázquez Fernández Venres de 10:00 a 11:00* javier.vazquez@dimaourense.com
Música Rubén Zúñiga Martínez Luns de 10:30 a 11:30* ruben@dimaourense.com
Matemáticas Álvaro Cid Bragado Martes de 13:00 a 14:00* cidbragado@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia. Evitando ao máximo, durante o presente curso a presencialidade, dando prioridade á atención telefónica ou por vídeo conferencia.

 


EDUCACIÓN SECUNDARIA


CURSO TITORES HORARIO CORREO
1º ESO Fco. Javier Vázquez Fernández Venres de 10:00 a 11:00* javier.vazquez@dimaourense.com
2º ESO María Luz Grande Blanco Luns de 12:00 a 1300* grandeblanco@dimaourense.com
3º ESO Patricia Borrajo Zon Luns de 10:30 a 11:30* patriciaborrajo@dimaourense.com
4º ESO Concepción Vilachá Fernández Luns de 9:00 a 10:00* concevf@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Inglés e L. Castelá Marco A. Novelle Fernández Venres de 12:00 a 13:00* marco@dimaourense.com
Música María Teresa Rodríguez Vázquez Mércores de 11:30 a 12:30* mariateresarodriguezvazquez@dimaourense.com
FQ, Bioloxía, Matemáticas e Inf. J. Florencio Pérez Campos Martes de 10:30 a 11:30* floren@dimaourense.com
E.P.V e Tecnoloxía Daniel López Ben Luns de 9:15 a 10:15* dlben@dimaourense.com
Economía Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com
Matemáticas Salomé Vilachá Fernández Mércores de 12:30 a 13:30* salome@dimaourense.com

 


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


CURSO TITORA HORARIO CORREO
1º FPB Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com
2º FPB María C. Pato Nieto Mércores de 11:15 a 12:15* mari@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Montaxe e instalación Salvador Fernández Fernández Luns de 13:15 a 14:15* salvafefe@dimaourense.com
Ofimática e Operacións Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com
Comunicación e Soc. Mª Carmen Pato Nieto Mércores de 11:15 a 12:15* mari@dimaourense.com
CC. Aplicadas Daniel Pérez Díaz Venres de 12:00 a 13:00* danielperez@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia. Evitando ao máximo, durante o presente cur-so a presencialidade, dando prioridade á atención telefónica ou por vídeo conferencia.

 


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Orientadora Mª del Carmen Fernández Dopazo Luns de 16:30 a 17:30* mfdopazo@dimaourense.com
Pedagoxía Terapéutica Andrea Covelo Saavedra Luns de 16:30 a 17:30* andrea.covelo@dimaourense.com
Audición e Linguaxe Sabela Pérez Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* sabe.al@dimaourense.com
Persoal Complementario Rut Chaves Iglesias Luns de 16:30 a 17:30* rutmariachaves@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia. Evitando ao máximo, durante o presente cur-so a presencialidade, dando prioridade á atención telefónica ou por vídeo conferencia.

Top