Titorías 18/19

 

EDUCACIÓN INFANTIL


 

CURSO TITORES HORARIO CORREO
4º EI Julia Soto Freire Luns de 16:30 a 17:30* julia@dimaourense.com
5º EI Lucía Fernández Constenla Luns de 16:30 a 17:30* luciafdzconstenla@dimaourense.com
6º EI Héctor Vilas López Luns de 16:30 a 17:30* hector@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Audición e linguaxe Sabela Pérez Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* sabela.al@dimaourense.com

 


EDUCACIÓN PRIMARIA


 

CURSO TITORES HORARIO CORREO
1º EP Ana Isabel Álvarez Castro Luns de 16:30 a 17:30* anaialvarezcastro@dimaourense.com
2º EP Belén Vidal Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* vidalrodriguez@dimaourense.com
3º EP Rut Maria Chaves Iglesias Luns de 16:30 a 17:30* rutmariachaves@dimaourense.com
4º EP David Manzano González Mércores de 16:30 a 17:30* davidmanzano@dimaourense.com
5º EP Manuel Martínez Fernández Mércores de 16:30 a 17:30* manuel.martinez@dimaourense.com
6º EP Ledicia Estévez Couceiro Luns de 16:30 a 17:30* lediciaesteveez@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Relixión María Luz Grande Blanco Luns de 16:30 a 17:30* grandeblanco@dimaourense.com
Educación Física Fco. Javier Vázquez Fernández Luns de 16:30 a 17:30* Javier.vazquez@dimaourense.com
Música María José Vázquez González Xoves de 12:15 a 13:15* mariajosevazquez@dimaourense.com
Matemáticas Álvaro Cid Bragado Luns de 13:00 a 14:00* cidbragado@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia ou na axenda d@ alumn@.

 


EDUCACIÓN SECUNDARIA


CURSO TITORES HORARIO CORREO
1º ESO María Luz Grande Blanco Luns de 16:30 a 17:30* grandeblanco@dimaourense.com
2º ESO Salomé Vilachá Fernández Luns de 18:30 a 19:30* salome@dimaourense.com
3º ESO Patricia Borrajo Zon Martes de 15:30 a 16:30* patriciaborrajo@dimaourense.com
4º ESO Concepción Vilachá Fernández Luns de 18:30 a 19:30* concevf@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Inglés e L. Castelá Marco A. Novelle Fernández Luns de 15:30 a 16:30* marco@dimaourense.com
Educación Física Fco. Javier Vázquez Fernández Luns de 16:30 a 17:30* Javier.vazquez@dimaourense.com
Música María Teresa Rodríguez Vázquez Martes de 15:30 a 16:30* mariateresarodriguezvazquez@dimaourense.com
FQ, Bioloxía e Inf. J. Florencio Pérez Campos Mércores de 12:15 a 13:15* floren@dimaourense.com
E.P.V e Tecnoloxía Daniel López Ben Martes de 15:30 a 16:30* dlben@dimaourense.com
Economía Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com

 


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


CURSO TITORA HORARIO CORREO
1º FPB Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com
2º FPB Mª Carmen Pato Nieto Xoves de 12:15 a 13:15* mailto:mari@dimaourense.com
ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Montaxe e instalación Salvador Fernández Fernández Venres de 9:00 a 10:00* salvafefe@dimaourense.com
Ofimática e Operacións Belén Girón Vélez Martes de 15:30 a 16:30* belengiron@dimaourense.com
Comunicación e Soc. Mª Carmen Pato Nieto Luns de 10:45 a 11:45* mailto:mari@dimaourense.com
CC. Aplicadas Daniel García Fabello Martes de 10:00 a 11:00* dangarfab@dimaourense.com
Inglés Marco A. Novelle Fernández Luns de 15:30 a 16:30* marco@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia ou na axenda d@ alumn@.

 


DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


ESPECIALIDADE TITULAR HORARIO CORREO
Orientadora Mª del Carmen Fernández Dopazo Luns de 16:30 a 17:30* mfdopazo@dimaourense.com
Pedagoxía Terapéutica Andrea Covelo Saavedra Luns de 16:30 a 17:30* andrea.covelo@dimaourense.com
Audición e Linguaxe Sabela Pérez Rodríguez Luns de 16:30 a 17:30* mailto:sabe.al@dimaourense.com
Persoal Complementario Rut Chaves Iglesias Luns de 16:30 a 17:30* rutmariachaves@dimaourense.com
Persoal Complementario Pilar Balbís Sousa Martes de 13:00 a 14:00* pbsousa@dimaourense.com

* Previa petición de cita na plataforma Esemtia ou na axenda d@ alumn@.

Top