TRANQUILIDADE ANTE A APORTACIÓN VOLUNTARIA

Escolas Católicas quere enviar unha mensaxe de tranquilidade e prudencia ás familias dos centros concertados ante a noticia, aparecida o 28 de novembro, segundo a cal as achegas voluntarias non poden considerarse doazóns e, por tanto, non serían susceptibles de desgravación.

Polos datos que temos ata o momento, as actuacións de Facenda restrinxíronse a algúns casos illados e non estamos ante ningún aviso oficial da Axencia Tributaria que afecte á xeneralidade dos pais que elixiron o ensino concertado e efectúan doazóns. En calquera caso, Escolas Católicas analizará en profundidade todo este asunto de forma conxunta coa asociación de pais do sector.

Escolas Católicas quere lembrar que as achegas voluntarias ou doazóns realizadas polas familias son perfectamente legais e compatibles co réxime de concertos, sempre que cumpran o previsto no Artigo 88 de LÓEA (voluntarias e non destinadas a sufragar servizos financiados polo concerto educativo).

Así mesmo, ditas achegas voluntarias poden ser obxecto de desgravación fiscal por parte dos doantes, sempre que cumpran os requisitos previstos na Lei 49/2002 de Mecenado. Convén sinalar que non se produciu ningunha modificación da devandita lei e que a Axencia Tributaria admite desde hai case 20 anos ditas deducións con carácter xeral.

Por todo iso, Escolas Católicas levará a cabo as actuacións necesarias coas administracións públicas para clarificar unha situación que, de confirmarse, supoñería un grave prexuízo para moitas familias e outra volta de porca inxustificada contra o ensino concertado.

Ver información orixinal completa