VIII Feira das Ciencias 2020

ORGANIZACIÓN VIII FEIRA DAS CIENCIAS 2020

ÁS 9:20 OS ALUMNOS COS SEUS ASESORES PODERÁN IR PREPARANDO O SEU PROXECTO. OS QUE NON TEÑAN ASESORES PASARÁN A BUSCALOS.
NUNHA MESA ONDE VAI O PROXECTO ESTARÁN O NOME DO EXPERIMENTO E O NOME DOS PARTICIPANTES.
O MARTES EXPORÁN OS CURSOS PARES SALVO EXCEPCIÓNS E O MÉRCORES OS IMPARES.
HABERÁ DOUS TURNOS DE 9:30 A 11:30 E 11:45 A 13:45.EMPREGANDO O RECREO DE PRIMARIA PARA EFECTUAR OS CAMBIOS NOS PROXECTOS.
OS ALUMNOS QUE PARTICIPEN CON OUTROS CURSOS EXPORÁN O DÍA QUE LLE CORRESPONDA AOS DE CURSO SUPERIOR.
O HORARIO DA FEIRA DAS CIENCIAS É DE 9.30 A 13:45 HORAS.
OS ALUMNOS BAIXARÁN AS SÚAS CADEIRAS CANDO SEXA PRECISO.

[+Imaxes e Videos]