A Nosa Asociación

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS: 1º Mércores de cada mes — De 16:15 a 17:15 horas

Noticias de ANPA

Galería de Imaxes

Galería de Vídeos

O obxectivo da Asociación de Nais e Pais é participar na marcha do Colexio a través dos representantes regulamentarios elixidos para os diversos órganos colexiados do mesmo.
Colaboran co Colexio na realización e coordinación doutras actividades artísticas, culturais,
formativas e recreativas para pais e alumnos. 

XUNTA DIRECTIVA ANPA

PRESIDENTA
Natalia Pernas Nogueiras

VICEPRESIDENTA
Ana Belén Doforno Cid

TESOUREIRO
Ramón Lozano Lage

SECRETARIA
Estela López Rodríguez

VOCALES
Patricia Losada Ferreira
Leticia Aguiar Vázquez
Beatriz Paula González
Alberto González Gómez

Top