EDLG

O obxectivo primordial do EDLG é converter, o galego nunha lingua respectada, valorada e usada por toda a comunidade educativa nos diferentes ámbitos da súa vida cotiá. As nosas accións normalizadoras tentan  equilibrar esa diferenza entre galego e castelán, erradicar os errados prexuízos,  e converter o galego  nunha lingua viva, nunha lingua de uso na nosa comunidade. Á vez, tentamos afondar no coñecemento do noso patrimonio sociocultural como unha  vía fundamental  para a potenciación do noso idioma.

Top