Plan Abalar

Que é?

O Proxecto Abalar, promovido pola consellería de Educación e Ordenación Universitaria de Galicia pretende introducir o mundo das Tecnoloxías da Información e a Comunicación no ámbito educativo, co obxectivo de transformar os centros educativos en centros dixitais a través do emprego de ordenadores portátiles na aula nas diferentes materias.

Que pretende?

Educar no uso das TIC a comunidade educativa.

Modernizar o sistema educativo.

Mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Motivar ao alumando

Quen o utiliza?

Alumn@s das aulas de 1º e 2º de Educación Secundaria

Top