LIBRIS TERRAE 1º INFANTIL

Libri Terrae é un proxecto para animar á lectura dun xeito orixinal e diferente da man de catorce personaxes creados coa forma de distintos libros e que nos ensinaron o divertido que é ler.
Os nenos e nenas non foron meros espectadores, senón que tiveron unha participación activa no obradoiro.