Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1ª AvaliaciónMércores, 15 de decembro de 2021
2ª AvaliaciónMartes, 29 de marzo de 2022
3ª Avaliación e FinalPendente de cambios lexislativos

EDUCACIÓN PRIMARIA


1ª AvaliaciónXoves, 16 de decembro de 2021
2ª AvaliaciónMartes, 29 de marzo de 2022
3ª Avaliación e FinalPendente de cambios lexislativos

EDUCACIÓN SECUNDARIA


1ª AvaliaciónMércores, 15 de decembro de 2021
2ª AvaliaciónMartes, 22 de marzo de 2022
3ª Avaliación e FinalPendente de cambios lexislativos

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


1ª AvaliaciónMércores, 15 de decembro de 2021
2ª AvaliaciónMartes, 22 de marzo de 2022
3ª Avaliación e FinalPendente de cambios lexislativos
Top