Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1º AvaliaciónMartes, 22 de decembro
2º AvaliaciónVenres, 26 de marzo
3º Avaliación e FinalMartes, 22 de xuño

EDUCACIÓN PRIMARIA


1º AvaliaciónMartes, 22 de decembro
2º AvaliaciónVenres, 26 de marzo
3º Avaliación e FinalMartes, 22 de xuño

EDUCACIÓN SECUNDARIA


1º AvaliaciónMartes, 22 de decembro
2º AvaliaciónVenres, 26 de marzo
3º Avaliación e FinalMartes, 22 de xuño

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


1º AvaliaciónMartes, 22 de decembro
2º AvaliaciónVenres, 26 de marzo
3º Avaliación e FinalMartes, 22 de xuño

Top