Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1ª AvaliaciónXoves, 22 de decembro (Esemtia)
2ª AvaliaciónVenres, 31 de marzo (Esemtia)
3ª Avaliación e FinalLuns, 26 de xuño
(Presencial)

EDUCACIÓN PRIMARIA


1ª AvaliaciónXoves, 22 de decembro (Esemtia)
2ª AvaliaciónVenres, 31 de marzo (Esemtia)
3ª Avaliación e FinalLuns, 26 de xuño
(Presencial)

EDUCACIÓN SECUNDARIA


1ª AvaliaciónXoves, 22 de decembro (Esemtia)
2ª AvaliaciónVenres, 31 de marzo (Esemtia)
3ª Avaliación e FinalLuns, 26 de xuño
(Presencial)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


1ª AvaliaciónXoves, 22 de decembro (Esemtia)
2ª AvaliaciónVenres, 31 de marzo (Esemtia)
3ª Avaliación e FinalLuns, 26 de xuño
(Presencial)
Top