Datas de entrega de notas


EDUCACIÓN INFANTIL


1ª Avaliación (Esemtia)Mércores , 20 de decembro (Esemtia)
2ª Avaliación (Esemtia)Xoves, 21 de marzo (Esemtia)
Final (Presencial)Martes, 25 de xuño
(Presencial)

EDUCACIÓN PRIMARIA


1ª Avaliación (Esemtia)Xoves, 20 de decembro (Esemtia)
2ª Avaliación (Esemtia)Xoves, 21 de marzo (Esemtia)
Final (Presencial)Martes, 25 de xuño
(Presencial)

EDUCACIÓN SECUNDARIA


1ª Avaliación (Esemtia)Mércores, 20 de decembro (Esemtia)
2ª Avaliación (Esemtia)Xoves, 21 de marzo (Esemtia)
Final (Presencial)Martes, 25 de xuño
(Presencial)

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


1ª Avaliación (Esemtia)Mércores, 20 de decembro (Esemtia)
2ª Avaliación (Esemtia)Xoves, 21 de marzo (Esemtia)
Final (Presencial)Martes, 25 de xuño
(Presencial)
Top