Instalacións

Desde a nosa política de mellora continua e de ofrecer ás nosas familias un ambiente axeitado para o desenvolvemento integral dos seus fill@s o Colexio Divino Maestro tenta poñer á disposición de toda a comunidade educativa unhas instalacións modernas e acordes aos avances tecnolóxicos que requiren as novas metodoloxías educativas.

Nos últimos anos fóronse adaptando todas as aulas do colexio dotándoas con encerados dixitais e conexión a internet.

Visita Virtual – Street View 360

19 aulas con encerado dixital
1 aula de educación especial
1 aula de audición e linguaxe
1 sala de audiovisuais
1 laboratorio de ciencias
1 aula de tecnoloxía
1 aula de música
2 aulas de informática
1 aula de usos múltiples
3 salas de profesores

1 biblioteca escolar
1 portería
1 recibidor
1 secretaría
1 arquivo
2 despachos
4 departamentos
8 almacéns
1 sala fotocopiadora
2 ascensores

1 sala de caldeiras
1 comedor
1 oficina
1 salón-teatro con 300 butacas
2 capelas
1 ximnasio
1 parque recreo infantil
1 sala de aparatos/ximnasio
1 patio exterior con pista de fútbol sala e baloncesto
2 vestiarios

Top