Órganos Colexiados

 

Consello Escolar

Consello Escolar

PRESIDENTE
Álvaro Cid Bragado


ENTIDADE TITULAR
Aránzazu Mendigoechea Anduaga
Mª Luz Grande Blanco
Diego Domínguez Cabral


NAIS e PAIS
Alba María Novoa Pereira
Marta Barreiros Fernández
Ángeles González Méndez
Natalia Pernas Nogueiras (ANPA)


PROFESORES/AS
Manuel Martínez Feernández
Patricia Borrajo Zon
C. Belén Girón Vélez
María Salomé Vilachá Fernández


PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Sheila González González


PERSOAL AULA EDUC. ESPECIAL
Mª Carmen Fernández Dopazo


ALUMNOS/AS
Evanna Bataglini Novelle
Gael Gómez Pernas


REPRESENTANTE CONCELLO
Franci Stella Estrada Mosquera

Equipo Directivo

Equipo Directivo

DIRECTOR XERAL
Álvaro Cid Bragado


DIRECTORA PEDAGÓXICA
Salomé Vilachá Fernández


COORDINADORA DE ACCIÓN EVANXELIZADORA
Belén Girón Vélez


COORDINADOR INFANTIL
Héctor Vilas López


COORDINADOR PRIMARIA
Manuel Martínez Fernández


COORDINADORA SECUNDARIA
María Luz Grande Blanco


COORDINADORA FP BÁSICA
Mari C. Pato Nieto

Claustro

Claustro

EDUCACIÓN INFANTIL
Héctor Vilas López (Titor 4º)
Ana I. Álvarez Castro (Titora 5º)
Lucía Fernández Constenla
(Titora 6º)


EDUCACIÓN PRIMARIA
Belén Vidal Rodríguez
(Titora 1º)
Andrea Pérez Pérez
(Titora 2º)
Ángela Rodríguez Dopazo
(Titora 3º)
David Manzano González
(Titor 4º)
Manuel Martínez Fernández   
(Titor 5º)
Ledicia Estévez Couceiro
(Titora 6º)
Álvaro Cid Bragado
Lucas Pérez Mosquera


EDUCACIÓN SECUNDARIA
Patricia Borrajo Zon (Titora 1º)
Mª Luz Grande Blanco (Titora 2º)
Marco A. Novelle Fernández 
(Titor 3º)
Conce Vilachá Fernández
(Titora 4º)
Salomé Vilachá Fernández
Fco. Javier Vázquer Fernández
Florencio Pérez Campos
Daniel López Ben
María Teresa Vázquez Rodríguez


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Belén Girón Vélez (Titora 1º)
María C. Pato Nieto (Titora 2º)
Salvador Fernández Fernández
Miriam Rodríguez Pérez


DTO. ORIENTACIÓN AULA ED. ESPECIAL
Mª Carmen Fdez. Dopazo (Orientadora)
Andrea Covelo Saavedra (Pedagoga T.)
Ruth Mª Chaves Iglesias (Pedagoga T.)
Ángela Rodríguez Dopazo (Pedagoga T.)
Sabela Pérez Rguez.
(Esp. Audic. e Ling.)
Nerea Vázquez Álvarez
(P. Complem.)
Paula López Rodríguez
(P. Complem.)

Top