Órganos Colexiados

 

Consello Escolar

Consello Escolar

PRESIDENTE
Álvaro Cid Bragado


ENTIDADE TITULAR
Mª Luz Grande Blanco
Aranzazu Mendigoechea Anduaga
Diego Domínguez Cabral


PAIS
Isabel Gómez González
David Gómez Fernández
Roberto González Rodríguez
Natalia Pernas Nogueiras (ANPA)


PROFESORES
Ledicia Estévez Couceiro
Rut María Chaves Iglesias
Héctor Vilas López
Marco A. Novelle Fernández


PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Mª Ángeles Barreiro Lorenzo


PERSOAL AULA EDUC. ESPECIAL
Andrea Covelo Saavedra


ALUMNOS
Ismael Gómez Silva
Vacante

Equipo Directivo

Equipo Directivo

DIRECTOR XERAL
Álvaro Cid Bragado


DIRECTORA PEDAGÓXICA
Salomé Vilachá Fernández


COORDINADORA DE ACCIÓN EVANXELIZADORA
Rut María Chaves Iglesias


COORDINADOR INFANTIL
Héctor Vilas López


COORDINADORA PRIMARIA
Belén Vidal Rodríguez


COORDINADORA SECUNDARIA
María Luz Grande Blanco


COORDINADORA FP BÁSICA
Belén Girón Vélez

Claustro

Claustro

EDUCACIÓN INFANTIL
Lucía Fernández Constenla (Titora 4º)
Héctor Vilas López (Titor 5º)
Ana Isabel Álvarez Castro (Titora 6º)


EDUCACIÓN PRIMARIA
Iria Fernández Sueiro (Titora 1º)
Belén Vidal Rodríguez (Titora 2º)
Rut Chaves Iglesias (Titora 3º)
David Manzano González (Titor 4º)
Manuel Martínez Fernández (Titor 5º)
Ledicia Estévez Couceiro (Titora 6º)
Álvaro Cid Bragado
Rubén Zúñiga Martínez


EDUCACIÓN SECUNDARIA
Fco. Javier Vázquez Fernández (Titor 1º)
María Luz Grande Blanco (Titora 2º)
Patricia Borrajo Zon (Titora 3º)
Concepción Vilachá Fernández (Titora 4º)
Marco Novelle Fernández
José Florencio Pérez Campos
Mª Teresa Vázquez Rodríguez
Daniel López Ben


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Belén Girón Vélez (Titora 1º)
Mª Carmen Pato Nieto (Titora 2º)
Daniel Pérez Díaz
Salvador Fernández Fernández


DTO. ORIENTACIÓN AULA ED. ESPECIAL
Mª Carmen Fdez. Dopazo (Orientadora)
Andrea Covelo Saavedra (Pedagoga T.)
Sabela Pérez Rguez (Esp. Audic. e Ling.)
Rut María Chaves Iglesias

Top