Órganos Colexiados

 

Consello Escolar

Consello Escolar

PRESIDENTA
Belén Girón Vélez


ENTIDADE TITULAR
Aránzazu Mendigoechea Anduaga
Mª Luz Grande Blanco
Diego Domínguez Cabral


NAIS e PAIS
Alba María Novoa Pereira
Marta Barreiros Fernández
Ángeles González Méndez
Natalia Pernas Nogueiras (ANPA)


PROFESORES/AS
Ana Isabel Álvarez Castro
Manuel Martínez Fernández
Patricia Borrajo Zon
María Salomé Vilachá Fernández


PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Sheila González González


PERSOAL AULA EDUC. ESPECIAL
Mª Carmen Fernández Dopazo


ALUMNOS/AS
Gael Gómez Pernas
Claudia Babarro Gómez


REPRESENTANTE CONCELLO
Franci Stella Estrada Mosquera

Equipo Directivo

Equipo Directivo

DIRECTORA XERAL
Belén Girón Vélez


DIRECTOR PEDAGÓXICO
Manuel Martínez Fernández


COORDINADOR DE ACCIÓN EVANXELIZADORA
Héctor Vilas López


COORDINADOR INFANTIL
Héctor Vilas López


COORDINADOR PRIMARIA
Ángela Rodríguez Dopazo


COORDINADORA SECUNDARIA
Fco. Javier Vázquez Fernández


COORDINADORA FP BÁSICA
Mari C. Pato Nieto

Claustro

Claustro

EDUCACIÓN INFANTIL
 Lucía Fernández Constenla
(Titor 4º)
Héctor Vilas López
(Titora 5º)
Ana I. Álvarez Castro
(Titora 6º)


EDUCACIÓN PRIMARIA
Ángela Rodríguez Dopazo
(Titora 1º)
Belén Vidal Rodríguez
(Titora 2º)
Lorena Abad
(Titora 3º)
David Manzano González
(Titor 4º)
Álvaro Cid Bragado   
(Titor 5º)
Ledicia Estévez Couceiro
(Titora 6º)


EDUCACIÓN SECUNDARIA
Mª Luz Grande Blanco
(Titora 1º)
Patricia Borrajo Zon 
(Titora 2º)
 Salomé Vilachá Fernández
(Titor 3º)
Marco A. Novelle Fernández
(Titora 4º)
Salomé Vilachá Fernández
Fco. Javier Vázquer Fernández
Florencio Pérez Campos
Daniel López Ben
María Teresa Vázquez Rodríguez


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
María C. Pato Nieto
(Titora 1º)
Belén Girón Vélez
(Titora 2º)
Salvador Fernández Fernández
Miriam Rodríguez Pérez
José Florencio Pérez Campos


DTO. ORIENTACIÓN AULA ED. ESPECIAL
Mª Carmen Fdez. Dopazo
(Orientadora)
Andrea Covelo Saavedra
(Pedagoga T.)
Ruth Mª Chaves Iglesias
(Pedagoga T.)
Ángela Rodríguez Dopazo
(Pedagoga T.)
Sabela Pérez Rguez.
(Esp. Audic. e Ling.)
Nerea Vázquez Álvarez
(P. Complem.)
Nuria Figueiredo Vázquez
(P. Complem.)

Top