Órganos Colexiados

 

Consello Escolar

Consello Escolar

PRESIDENTE
Álvaro Cid Bragado


ENTIDADE TITULAR
Aránzazu Mendigoechea Anduaga
Mª Luz Grande Blanco
Diego Domínguez Cabral


NAIS e PAIS
Isabel Gómez González
Ángeles González Méndez
Roberto González Rodríguez
Natalia Pernas Nogueiras (ANPA)


PROFESORES/AS
Ledicia Estévez Couceiro
Belén Girón Vélez
Marco A. Novelle Fernández
Salomé Vilachá Fernández


PERSOAL ADMON. E SERVIZOS
Sheila González González


PERSOAL AULA EDUC. ESPECIAL
Mª Carmen Fernández Dopazo


ALUMNOS/AS
Ismael Gómez Silva
Evanna Bataglini Novelle


REPRESENTANTE CONCELLO
Stella Estrada Mosquera

Equipo Directivo

Equipo Directivo

DIRECTOR XERAL
Álvaro Cid Bragado


DIRECTORA PEDAGÓXICA
Salomé Vilachá Fernández


COORDINADORA DE ACCIÓN EVANXELIZADORA
Belén Girón Vélez


COORDINADOR INFANTIL
Héctor Vilas López


COORDINADOR PRIMARIA
Manuel Martínez Fernández


COORDINADORA SECUNDARIA
María Luz Grande Blanco


COORDINADORA FP BÁSICA
Mari C. Pato Nieto

Claustro

Claustro

EDUCACIÓN INFANTIL
Ana I. Álvarez Castro  (Titora 4º)
Lucía Fernández Constenla
(Titora 5º)
Héctor Vilas López (Titor 6º)


EDUCACIÓN PRIMARIA
Yanet Rodríguez Alonso
(Titora 1º)
Belén Vidal Rodríguez (Titora 2º)
David Manzano González
(Titor 3º)
Rut Mª Chaves Iglesias (Titora 4º)
Ledicia Estévez Couceiro 
(Titora 5º)
Manuel Martínez Fernández (Titor 6º)
Álvaro Cid Bragado
Christian  Casas Hernández


EDUCACIÓN SECUNDARIA
Mª Luz Grande Blanco (Titora 1º)
Fco. Javier Vázquez Fernández (Titor 2º)
Conce Vilachá Fernández
(Titora 3º)
Patricia Borrajo Zon (Titora 4º)
Salomé Vilachá Fernández
Marco Novelle Fernández
Florencio Pérez Campos
Daniel López Ben
María Teresa Vázquez Rodríguez


FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
María C. Pato Nieto (Titora 1º)
Belén Girón Vélez  (Titora 2º)
Salvador Fernández Fernández
Miriam Rodríguez Pérez


DTO. ORIENTACIÓN AULA ED. ESPECIAL
Mª Carmen Fdez. Dopazo (Orientadora)
Andrea Covelo Saavedra (Pedagoga T.)
Andrea Pérez Pérez (Pedagoga T.)
Sabela Pérez Rguez. (Esp. Audic. e Ling.)
Maripaz Obeso Iglesias
(P. Complem.)
Paula López Rodríguez
(P. Complem.)

Top