Departamento de Orientación

Departamento de Orientación

Noticias de Orientación

Galería de Imaxes

Galería de Vídeos

Departamento de Orientación leva a cabo actuacións de atención ao alumnado ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe co obxecto de favorecer a súa formación integral, así como facilitar o apoio, asesoramento e implicación das familias e do resto de axentes da comunidade educativa.

Forman parte do Departamento de Orientación unha orientadora, dúas especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT), unha especialista en Audición e Linguaxe (AL) ademais de persoal complementario de apoio educativo.

A labor do noso equipo pretende dar solución á diversidade do alumnado, tendo en conta os principios de ensinanza individual e persoal, a inclusión e adaptación social, a transición de cursos e etapas, a valoración e intervención nas dificultades da linguaxe e da aprendizaxe así coma o asesoramento e orientación académico-profesional, atendendo á cultura do esforzo e  o compromiso por crear contornas de aprendizaxe ricos, motivadoras e esixentes.

Top