Un Centro en Pastoral

A pastoral é un eixe vertebral no vivir do noso Centro. Promove o itinerario cristián dentro do proxecto educativo en sintonía co carácter propio do Centro, baseado no carisma de Francisco Blanco Nájera e Madre Soledad de la Cruz. O noso obxectivo fundamental é impulsar todos os ámbitos da pastoral desde unha cultura vocacional, para responder aos retos da nova evanxelización e así “educar evanxelizando hoxe”.

Noticias de Pastoral

Galería de Imaxes

Galería de Vídeos

Top