Programacións Adaptadas 19-20

Seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, publicamos a adaptación das programacións didácticas para o desenvolvemento do terceiro trimestre e o curso 2019 – 2020.

As Programacións Adaptadas están publicadas por Etapa Educativa e Materia.

Top