RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR 2022

ESQUEMA RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2022


DATAACTUACIÓN

18 de Outubro

– Elaboración dos censos pola entidade titular
Publicación da data do sorteo para designar os membros da Xunta Electoral, e celebración do mesmo (Dirección). 25 de Outubro ás 16:30h na Sala de Profesores.
25 de OutubroPublicación da data de Constitución da Xunta Electoral, e convocatoria oficial aos seus membros. (Dirección).
Mércores 2 de Novembro ás 13:30h na Biblioteca.
– Sorteo público ás 16:30 na Sala de profesores do Colexio, promovido polo Director, para a designación de representantes de nais/pais/titores de alumn@s, profesores, alumn@s e persoal de administración e servizos na Xunta Electoral.
Sorteo Membros da Xunta Electoral.
2 de novembro

Reunión constitutiva da Xunta Electoral as 13:30 horas na sala de profesores.
CALENDARIO XIII RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR na portaría do Colexio.
-Publicación das normas de ordenación das eleccións, remitida ás familias pola plataforma Esemtia.
– Publicación Censos Electorais na portaría do Colexio. Establécense 10 días naturais para emendas no censo desde o día da publicación.

  3 ao 10 de novembroPrazo de presentación de candidaturas.
– Representantes de nais/pais/titores/as legais de alumnado.
– Representantes de profesorado.
– Representantes de alumnado.
– Representantes de persoal de aulas de educación especial.
– Representantes de persoas de administración e servizos.
Ata as 13:00 horas do último día.
 Xoves, 10 de novembroReunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidaturas ás 13:15 horas
 11 ao 15 de novembroReclamacións contra a resolución de proclamacións de candidaturas. A Xunta Electoral resolverá no seguinte día hábil.
Mércores, 16 de  novembroPublicación das candidaturas admitidas.
Sorteo para la determinación de vogais e suplentes da Mesa Electoral de nais/pais/titores de alumnado e para a determinación de vogais da Mesa Electoral de alumnado ás 13:30 horas.
17 ao 21 de novembroCampaña electoral.
 Martes, 22 de novembro

Eleccións representantes de nais/pais/titores de alumnado
De 8:30-09:15, 13:45-14:15, 15:30-16:00 , 19:30-20:00 horas. (Constitución da mesa ás 8:15 horas) – Acta de Escrutinio

Eleccións representantes do profesorado
De 17:00 a 17:30 horas. (Constitución da mesa ás 16:30 horas) – Acta de Escrutinio

Eleccións representantes de alumnado
De 11:00 a 11:30 horas. (Constitución da mesa ás 10:30 horas) – Acta de Escrutinio

Redacción actas escrutinio (mesas) e remisión á Xunta Electoral.

Mércores, 23 de novembroReunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidatos electos ás 13:30 horas – Acta de proclamación Candidatos Electos
Envío á Xefatura Territorial das copias das actas de escrutinio (Anexo I Resolución do 19/09/2022).
Envío da convocatoria para a constitución do Consello Escolar a todos os membros.
Martes, 29 de novembroConstitución do Consello Escolar ás 19:30 horas
 Antes do 16 de decembroRemisión á Xefatura Territorial do Anexo II da Resolución 19/09/2022

ESQUEMA DA RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2022

23/11/2022 Acta Proclamación Candidatos Electos

22/11/2022 Actas de Escrutinio 4A, 4B, 4C

16/11/2022 Publicación definitiva de Candidaturas -> Documento

10/11/2022 Proclamación de Candidaturas para O consello Escolar 2022 -> Documento

02/11/2022 Calendario para Renovación do Consello Escolar 2022 -> Documento

02/11/2022 Acta de constitución da Xunta Electoral -> Documento 

25/10/2022 Publicación Sorteo Membros da Xunta Electoral -> Documento

25/10/2022 Publicación da data de Constitución da Xunta Electoral, e convocatoria oficial aos seus membros. (Dirección) -> Documento

18/10/2022 Publicación da data do sorteo para designar os membros da Xunta Electoral, e celebración do mesmo (Dirección) -> Documento

Resolución 20 sep 2021 DOG188 Calendario Eleccións Consellos Escolares -> Documento

Orde 28 ago 1996 Cons Educ centros concertados Consello escolar elección -> Documento

Top