RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2021

ESQUEMA RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2021


DATAACTUACIÓN

21 de Outubro

25 de Outubro

– Elaboración dos censos pola entidade titular
Publicación da data do sorteo para designar os membros da Xunta Electoral, e celebración do mesmo (Dirección). 26 de Outubro ás 16:30h na Sala de Profesores.
Publicación da data de Constitución da Xunta Electoral, e convocatoria oficial aos seus membros. (Dirección). Martes 2 de Novembro ás 16:30h na Biblioteca.
26 de Outubro– Sorteo público ás 16:30 na Sala de profesores do Colexio, promovido polo Director, para a designación de representantes de nais/pais/titores de alumn@s, profesores, alumn@s e persoal de administración e servizos na Xunta Electoral.
Sorteo Membros da Xunta Electoral.
2 de novembro

Reunión constitutiva da Xunta Electoral as 16:30 horas na sala de profesores.
CALENDARIO XII RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR na portaría do Colexio. Establécense 10 días naturais para emendas.

3 – 10 de novembroPrazo de presentación de candidaturas.
– Representantes de nais/pais/titores/as legais de alumnado.
– Representantes de profesorado.
– Representantes de alumnado.
– Representantes de persoal de aulas de educación especial.
– Representantes de persoas de administración e servizos.
Ata as 13:00 horas do último día.
10 de novembroReunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidaturas, ás 13:15 horas.
12 ao 15
de novembro
Reclamacións contra a resolución de proclamacións de candidaturas. A Xunta Electoral resolverá no seguinte día hábil.
16
de novembro
Publicación das candidaturas admitidas.
Sorteo para la determinación de vogais e suplentes da Mesa Electoral de nais/pais/titores de alumnado e para a determinación de vogais da Mesa Electoral de alumnado ás 13:45 horas.
17 ao 21
de novembro
Campaña electoral.
23
de novembro
Eleccións representantes de nais/pais/titores de alumnado
De 8:30-09:15, 13:45-14:15, 15:30-16:00 , 19:30-20:00 horas. (Constitución da mesa ás 8:15 horas)
Eleccións representantes do profesorado
De 17:00 a 17:30 horas. (Constitución da mesa ás 16:30 horas)
Eleccións representantes do persoal aulas ed. especial
De 18:15 a 18:45 horas. (Constitución da mesa ás 17:45 horas)
Eleccións representantes de alumnado
De 11:00 a 11:30 horas. (Constitución da mesa ás 10:30 horas)
Eleccións representantes do persoal de admon. e servizos
De 9:15 a 9:45 horas. (Constitución da mesa ás 9:00 horas)
Redacción actas escrutinio (mesas) e remisión á Xunta Electoral.
24
de novembro
Reunión da Xunta Electoral para a proclamación de candidatos electos ás 9:15 horas.
Envío á Xefatura Territorial das copias das actas de escrutinio (Anexo I Resolución do 25/09/2018).
Envío da convocatoria para a constitución do Consello Escolar a todos os membros.
30 de novembroConstitución do Consello Escolar ás 19:30 horas.
Antes do 17
de decembro
Remisión á Xefatura Territorial do Anexo II da Resolución 20/09/2021.

ESQUEMA DA RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2021

24/11/2021 Proclamación de Candidatos electos

24/11/2021 Copia das Actas do Escrutinio

16/11/2021 Sorteo de vogais e suplentes da Mesa electoral

16/11/2021 Publicación definitiva de candidaturas admitidas

02/11/2021 CALENDARIO XII RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

02/11/2021 Reunión constitutiva Xunta Electoral.

25/10/2021 Publicación da data de Constitución da Xunta Electoral, e convocatoria oficial aos seus membros. (Dirección) -> Documento

21/10/2021 Publicación da data do sorteo para designar os membros da Xunta Electoral, e celebración do mesmo (Dirección) -> Documento

Resolución 20 sep 2021 DOG188 Calendario Eleccións Consellos Escolares -> Documento

Orde 28 ago 1996 Cons Educ centros concertados Consello escolar elección -> Documento

Top