Biblioteca

Entendemos a Biblioteca escolar como un recurso interdisciplinar ó servizo da Comunidad educativa que invita, axuda, motiva e facilita o acercamento á lectura, á aprendizaxe e ó mundo do Saber dende unha metodoloxía positiva que favoreza a conexión coa Creatividade, Imaxinación humana atendendo á diversidade de todos.

Os servizos que se ofrecen son os seguintes:

Préstamo do fondo bibliográfico.
Motivación á Lectura.
Coordinación do Proxecto DIMAfalda.
Consulta de Fondos Bibliográficos online

Horario:

Consultar por COVID

Responsable: Patricia Borrajo Zon – paticiaborrajo@dimaourense.com

Top