Seguro de accidentes

Alumnos de Infantil, Primaria e 1º-2º ESO

  •  O centro ten contratada unha póliza de seguro de accidentes (de carácter voluntario) que cubre os accidentes que os alumn@s sufran dentro do recinto colexial ou nos traxectos de ida e volta ao mesmo. A asistencia médica préstase no CO.SA.GA. ou no Centro Médico “El Carmen”.
  •  É necesario presentar o parte de accidente, que se facilita en Secretaría. O Centro non se responsabiliza da factura no caso de ser levado a outros centros non concertados pola póliza.

Alumnos de 3º- 4º ESO e FP Básica  

  • Estes alumn@s están protexidos polo Seguro Escolar Obrigatorio. A asistencia médica préstase no Centro Médico “CO.SA.GA.”.
  • É necesario presentar o parte de accidente (solicítase en Secretaría).

CO.SA.GA.: Rúa Sáenz Díez, 11. 32003 Ourense. 988 371 710

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO

pharmacy
Top