DATAS EXAMES FINAIS SECUNDARIA 2022

DATAS EXAMES FINAIS ESO 2022

Os traballos deben entregarse en man ao profesor correspondente con data límite o 17 de xuño ás 14:00 horas.